Условия использования Cererra для Клиентов

ЦІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ CERERRA ДЛЯ КЛІЄНТІВ («УМОВИ») РЕГУЛЮЮТЬ ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ МІЖ ВАМИ ТА ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ КРАТЮК Р.М. (ВКЛЮЧАЮЧИ АГЕНТІВ І ПРЕДСТАВНИКІВ) ("CERERRA", “СЕРВІС" АБО "МИ”) ЩОДО КОРИСТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОСЛУГАМИ CERERRA (“ПОСЛУГИ”) ТА ПОСЛУГАМИ РЕПЕТИТОРІВ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ТА НАДАЮТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ САЙТУ ВІДПОВІДНО ДО ПУНКТУ 3.1. ЦИХ УМОВ.

БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦІ УМОВИ. КОРИСТУЮЧИСЬ ПОСЛУГАМИ CERERRA, ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЬ ДОТРИМУВАТИСЯ (1) ЦИХ УМОВ ТА (2) ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. ЯКЩО ВИ НЕ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ПОЛОЖЕННЯМИ ЦИХ УМОВ, БУДЬ ЛАСКА, НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ ПОСЛУГАМИ CERERRA. ЗАГОЛОВКИ, ЩО МІСТЯТЬСЯ У ЦИХ УМОВАХ, ПРИЗНАЧЕНІ ЛИШЕ ДЛЯ ЗРУЧНОСТІ ПОСИЛАНЬ НА ПОЛОЖЕННЯ ТА НЕ ВПЛИВАЮТЬ НА ЗМІСТ ТАКИХ ПОЛОЖЕНЬ ТА ЦИХ УМОВ ЗАГАЛОМ. 

1. ВИЗНАЧЕННЯ

 • Акаунт Клієнта – збережена сукупність даних про Клієнта, необхідна для його розпізнавання (аутентифікації), а також веб-інтерфейс, що надається Клієнту для використання Сайту і надання доступу до його особистих даних та налаштувань.

 • Акцепт – повна й безумовна згода з усіма положеннями цих Умов, без застережень та винятків, шляхом проставлення відповідної відмітки при здійсненні реєстрації Акаунту Клієнта на Сайті. Акцептом вважається також факт користування Послугами, включаючи, але не обмежуючись, опублікування Заявки Клієнтом або вчинення будь-яких інших дій з використанням функціональних можливостей Сайту, в тому числі після внесення будь-яких змін до цих Умов та додатків до них (за наявності).

 • Заявка – залишене Клієнтом за допомогою функціоналу Сайту повідомлення обраному Репетиторові щодо можливості отримання приватних індивідуальних / групових занять із обраного предмету чи курсу.
 • Репетитор – будь-яка дієздатна повнолітня фізична особа, що прийняла ці Умови, у відповідному порядку здійснила реєстрацію Акаунту Репетитора на Сайті та надає послуги щодо забезпечення надання інформації та консультування Клієнтів. 
 • Чат – розміщена на Сайті система обміну миттєвими повідомленнями для комунікації між Репетиторами, Клієнтами та Сервісом.

 • Обліковий запис (“Акаунт”) – збережена сукупність даних про користувача Сайту, необхідна для його розпізнавання (аутентифікації), а також веб-інтерфейс, що надається користувачу для використання Сайту і надання доступу до його особистих даних і налаштувань.
 • Сайт – сукупність вебсторінок та залежного вмісту, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям https://cererra.com.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Акцепт Умов.

Здійснивши реєстрацію на Сайті, Клієнт підтверджує, що повністю ознайомлений з Умовами та здійснює їх Акцепт. Якщо Клієнт не згоден з положеннями цих Умов повністю або частково, Клієнт не повинен продовжувати користуватись Послугами Сервісу.

2.2. Зміни до цих Умов.

З метою покращення якості надання Послуг Сервісу та реагування на зміну ринкових умов, ці Умови можуть бути зміненими Сервісом в односторонньому порядку. Нова редакція Умов вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті за адресою: https://cererra.com/user-agreement. Після внесення змін до цих Умов, Клієнту надається право погодитись на відповідні зміни або припинити користування Послугами.

ЯКЩО КЛІЄНТ НЕ ПОГОДЖУЄТЬСЯ ЗІ ЗМІНАМИ, ЩО БУЛИ ВНЕСЕНІ ДО УМОВ, КЛІЄНТ НЕ ПОВИНЕН ВІДВІДУВАТИ САЙТ ТА КОРИСТУВАТИСЬ ПОСЛУГАМИ СЕРВІСУ. У ЦЬОМУ ВИПАДКУ, КЛІЄНТ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ ВИДАЛИТИ СВІЙ АКАУНТ КЛІЄНТА ТА ПРИПИНИТИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ТА ПОСЛУГ СЕРВІСУ.

3. КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ CERERRA

3.1. Послуги Cererra.

Компанія надає можливість Клієнту зареєструвати Акаунт для того, аби отримати можливість користуватись всіма Послугами в порядку та на умовах, визначеними цими Правилами. Після завершення процесу аутентифікації, користувач набуває статусу Клієнта та отримує доступ до користування наступними Послугами:

 • залишення Заявки Репетитору;
 • внесення змін до Заявки (до приймання її у роботу Репетитором);
 • використання Чату;
 • написання відгуків Репетиторам.

CERERRA ДІЄ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА ПЛАТФОРМА, ЩО НАДАЄ ПОСЛУГИ, ПЕРЕЛІК ЯКИХ ВИЗНАЧЕНО ЦИМ РОЗДІЛОМ. СЕРВІС НЕ БЕРЕ УЧАСТІ У НАДАННІ ПОСЛУГ РЕПЕТИТОРАМИ. ТАКІ ПОСЛУГИ НАДАЮТЬСЯ КЛІЄНТУ НА ПІДСТАВІ ОКРЕМОГО ДОГОВОРУ, ЩО УКЛАДАЄТЬСЯ МІЖ КЛІЄНТОМ ТА РЕПЕТИТОРОМ (ЗА НЕОБХІДНОСТІ). СЕРВІС НЕ ВИСТУПАЄ СТОРОНОЮ ТАКИХ ДОГОВОРІВ, А ТОМУ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ КЛІЄНТАМИ ТА РЕПЕТИТОРАМИ. БУДЬ-ЯКА ОПЛАТА ПОСЛУГ РЕПЕТИТОРА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО МІЖ РЕПЕТИТОРОМ ТА КЛІЄНТОМ. У ПРОЦЕСІ УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ТАКИХ ДОГОВОРІВ СЕРВІС НЕ ВИСТУПАЄ АГЕНТОМ ТА НЕ МАЄ ПОВНОВАЖЕНЬ ДІЯТИ ВІД ІМЕНІ КЛІЄНТА АБО РЕПЕТИТОРА. ПОСЛУГИ ВВАЖАЮТЬСЯ НАДАНИМИ КОМПАНІЄЮ АБО РЕПЕТИТОРОМ, ЯК ТІЛЬКИ КЛІЄНТ ТА РЕПЕТИТОР ОБМІНЯЛИСЬ КОНТАКТНОЮ ІНФОРМАЦІЮ. 

3.2. Обліковий запис Клієнта.

Для реєстрації Акаунту Клієнта Ви повинні досягти вісімнадцятирічного віку. Здійснюючи реєстрацію Акаунту Клієнта, Ви визнаєте і гарантуєте, що маєте всі належні права, повноваження та можливості для дотримання всіх положень цих Умов. Реєстрація Акаунту Клієнта є безкоштовною та добровільною. Ви можете зареєструвати Акаунт Клієнта шляхом:

 1. заповнення форми реєстрації - у такому разі, для створення Акаунту Клієнта Ви повинні надати достовірну та актуальну інформацію, яка включає в себе ім'я, адресу електронної пошти та пароль; або
 2. опублікування Заявки – у такому разі, для створення Акаунту Клієнта Ви повинні надати адресу електронної пошти, на яку буде надісланий автоматично згенерований пароль від Акаунта Клієнта та ім'я; або
 3. за допомогою сторонніх сервісів аутентифікації (Google та Facebook) – у такому разі, для створення Акаунту Клієнта буде використовуватись адреса електронної пошти, на яку буде надісланий автоматично згенерований пароль від Акаунта Клієнта. 

Після заповнення форми реєстрації або публікації Заявки, Ви проставляєте відповідну відмітку, чим надаєте свою згоду на створення Акаунту Клієнта та приймаєте ці Умови. Після цього, Акаунт Клієнта вважається зареєстрованим, а Ви отримуєте статус Клієнта. Відмова від прийняття цих Умов унеможливлює створення Акаунту Клієнта і, як наслідок, користування Послугами.

Сервіс залишає за собою право змінювати поля реєстраційної форми і вимагати від Клієнта введення додаткової інформації в будь-який час після реєстрація Акаунту. Клієнт зобов'язується підтримувати надану Сервісу інформацію в актуальному стані.

Клієнтам заборонено створювати два або більше Акаунтів Клієнта. У разі виявлення факту створення двох чи більше Акаунтів одним Клієнтом, Сервіс на власний розсуд може заблокувати або видалити всі або деякі з Акаунтів Клієнта.

Клієнт зобов'язаний негайно повідомити Сервіс про будь-які випадки несанкціонованого доступу (підозри несанкціонованого доступу) до Акаунту Клієнта. Клієнт самостійно несе відповідальність за всі дії, вчинені на Сайті із використанням Акаунту Клієнта. Всі дії, вчинені на Сайті із використанням Акаунту Клієнта, вважаються зробленими самим Клієнтом, за винятком випадків, коли Клієнт повідомив Сервіс про несанкціонований доступ (підозру несанкціонованого доступу) до свого Акаунту Клієнта.

Подальший доступ до Акаунта Клієнта здійснюється шляхом авторизації з використанням електронної пошти та паролю. У разі втрати пароля, Клієнтам надається можливість відновити пароль: для цього, Клієнт повинен зв’язатися із представниками Сервісу за допомогою засобів комунікації, що доступні на Сайті, повідомити про наявну проблему, ініціювати відправлення відповідної форми для відновлення пароля на свою електронну пошту та встановити новий пароль за допомогою заповнення такої форми.

3.3. Контент Акаунту Клієнта.

Після реєстрації Акаунту Клієнта на Сайті, у Клієнта з’являється можливість редагувати особисту інформацію у своєму акаунті. Клієнт має право вказати в Акаунту Клієнта таку особисту інформація, як номер телефону, посилання на сторінки у соціальних мережах, нікнейми у месенджерах, свій вік, стать, прізвище, місто проживання та інше.

КЛІЄНТ РОЗУМІЄ, ЩО ІНФОРМАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АКАУНТІ КЛІЄНТА, Є ПУБЛІЧНОЮ. У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЦИМ, БУДЬ-ЯКИЙ КОРИСТУВАЧ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ, А ТАКОЖ БУДЬ-ЯКА ПОШУКОВА СИСТЕМА МАЮТЬ ДО НЕЇ НЕОБМЕЖЕНИЙ ДОСТУП. КЛІЄНТ САМОСТІЙНО НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПЕРЕГЛЯД, КОПІЮВАННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ІНШИХ ДІЙ ЩОДО ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО РОЗМІЩЕНА В АКАУНТІ КЛІЄНТА.

3.4 Видалення Акаунту Клієнта.

Клієнт має право в будь-який момент в односторонньому порядку припинити користуватись Послугами та видалити свій Акаунт Клієнта, направивши лист з проханням видалити Акаунт Клієнта на електронну адресу Сервісу: [email protected].

3.5  Обробка персональних даних.

У процесі користування Сайтом Клієнт може надавати Сервісу свої персональні дані. Збір та використання персональних даних Клієнта у зв’язку із наданням Послуг та користуванням Сайтом регулюється Політикою конфіденційності та захисту персональних даних.

3.6. Заявка.

Клієнт зв’язується з Репетитором шляхом направлення Заявки, в якій зазначає предмет, дату першого заняття, місце проведення занять, періодичність і тривалість занять, опис послуги та інші побажання, а також свої контактні дані для зворотного зв’язку / або реєстрації Аканту Клієнта.

Залишаючи Заявку Клієнт погоджується, що Заявка може бути оброблена як Сервісом, так і передана для обробки Репетитору.

Після створення Заявки, з Клієнтом зв’язується або Сервіс або Репетитор в телефонному режимі, електронною поштою або за допомогою Чату на сайті з метою надання довідкової інформації для подальшого консультування Клієнта згідно направленої Заявки.

Послуги щодо обробки Заявки оплачуються Репетитором на користь Компанії.

Подальше надання послуг Репетитором відбувається поза межами Сайту. 

3.7. Чат.

Після реєстрації Акаунту Клієнта, Клієнт отримує доступ до Чату, який дозволяє Клієнту, Репетитору та Сервісу спілкуватись між собою. Чат може бути використаний після того, як Клієнт залишить пропозицію щодо виконання Заявки. Чат також може використовуватись для комунікації із Сервісом.

СЕРВІС НЕ ЗДІЙСНЮЄ МОДЕРАЦІЮ ТА РЕДАКТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА КОНТЕНТОМ ЧАТУ, А ТОМУ НЕ МОЖЕ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗМІСТ ПОВІДОМЛЕНЬ, ЯКІ НАДСИЛАЮТЬСЯ КЛІЄНТАМИ ТА РЕПЕТИТОРАМИ У ЧАТІ. 

3.8. Контент Репетитора.

Компанія має право модерувати та здійснювати редакторський контроль над змістом інформації, що розміщується на Сайті. 

КОМПАНІЯ МАЄ ПРАВО НА ВЛАСНИЙ РОЗСУД ЗБЕРІГАТИ, ТИМЧАСОВО ЗАБОРОНЯТИ ЧИ ВИДАЛЯТИ БУДЬ-ЯКІ ПОВІДОМЛЕННЯ, СТАТТІ, ВІДГУКИ ЩОДО ПОСЛУГ РЕПЕТИТОРІВ, ЯКІ НА ПОГЛЯД КОМПАНІЇ ПОРУШУЮТЬ ЦІ ПРАВИЛА, МОЖУТЬ БУТИ НЕЗАКОННИМИ АБО МОЖУТЬ ПОРУШУВАТИ ПРАВА, ЗАВДАВАТИ ШКОДИ ЧИ СТВОРЮВАТИ ЗАГРОЗУ БЕЗПЕЦІ ІНШИМ КОРИСТУВАЧАМ, ТРЕТІМ ОСОБАМ.

ІНФОРМАЦІЯ НА САЙТІ МАЄ ВИКЛЮЧНО ОЗНАЙОМЧИЙ ХАРАКТЕР. КОМПАНІЯ НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ СТОСОВНО ЇЇ ПОВНОТИ, СВОЄЧАСНОСТІ ЧИ ТОЧНОСТІ. ІНФОРМАЦІЯ, РОЗМІЩЕНА НА САЙТІ, НЕ ВІДОБРАЖАЄ ПОЗИЦІЇ КОМПАНІЇ, КРІМ ВИПАДКІВ, КОЛИ КОМПАНІЄЮ ПРЯМО ЗАЗНАЧЕНО ПРОТИЛЕЖНЕ. МИ НЕ НЕСЕМО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО НАДАЄТЬСЯ РЕПЕТИТОРАМИ. 

3.9. Система коментарів та оцінок.

Клієнти можуть залишати коментарі та оцінки стосовно виконаних Заявок Репетиторами. Сервіс може видалити коментарі Клієнтів, які містять:

 • вульгаризми, нецензурний та порнографічний контент, або контент, що розпалює ненависть, расизм, ксенофобію та міжнаціональні конфлікти;
 • контент, що порушує права третіх осіб, включаючи права інтелектуальної власності, особисті права, включаючи репутацію інших Клієнтів та Репетиторів чи третіх осіб;
 • контент, який є результатом домовленості з іншими Клієнтами чи Репетиторами або третіми особами стосовно надання завищеної та неправдивої оцінки чи коментаря;
 • контент, який є помилковим, наклепницьким чи проявом недобросовісної конкуренції;
 • будь-який інший контент, який на думку Сервісу порушує положення цих Умов, Політики конфіденційності та захисту персональних даних або вимог законодавства України.

СЕРВІС НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗМІСТ КОМЕНТАРІВ, ЯКІ МОЖУТЬ ЗАЛИШАТИ КЛІЄНТИ ТА/АБО РЕПЕТИТОРИ.

3.10. Сповіщення.

На підставі інформації, вказаної в Акаунті Клієнта, Клієнт може отримувати маркетингові сповіщення, включаючи, але не обмежуючись, інформацію про виконання Заявок Репетиторами, а також системні сповіщення від Сервісу, пов’язані з користуванням Послугами. 

3.11. Блокування користування Послугами.

У випадку порушення цих Умов, Сервіс має право обмежити користування Послугами шляхом блокування Акаунту Клієнта.

Сервіс має право заблокувати Акаунт Клієнта при виявлені наступних фактів:

 • клієнт, порушуючи права третіх осіб, розповсюджував шкідливе програмне забезпечення, плагіат, роботи чи іншу інформацію, яка є об’єктом права інтелектуальної власності третіх осіб;
 • клієнт раніше мав або наразі має інший або інші Акаунти Клієнтів, що були заблоковані Сервісом;
 • клієнт використовує Акаунт Клієнта в шахрайських цілях або вводить в оману Репетиторів під час надання останніми консультаційних послуг;
 • клієнт розміщував на Сайті інформацію, що завдає шкоду репутації Сервісу та/або Сайту та містить заклики до екстремізму або насильства, нецензурну лексику та іншу інформацію, що порушує суспільні норми моралі або чинне законодавство України;
 • виявлення інших порушень положень цих Умов або чинного законодавства України у діях Клієнта.

У випадку блокування Акаунту Клієнта, Сервіс зобов'язаний повідомити про це Клієнта в розумні строки з моменту встановлення такого блокування шляхом відправлення листа на електронну адресу Клієнта.

Клієнт може надати Сервісу докази, які підтверджують відсутність вини Клієнта щодо порушення цих Умов, на підставі яких Сервіс залишає за собою право розблокувати Акаунт Клієнта.

СЕРВІС ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ЗАБЛОКУВАТИ АКАУНТ КЛІЄНТА БЕЗ ПОЯСНЕННЯ ПРИЧИН ТАКОГО БЛОКУВАННЯ.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

Клієнт має право:

 • користуватись Послугами відповідно до цих Умов;
 • встановлювати власні критерії, терміни, умови та інші вимоги щодо виконання Заявок;
 • самостійно обирати Репетиторів для виконання Заявок;
 • надавати Сервісу свої побажання та/або пропозиції щодо удосконалення надання Послуг;
 • звертатися до адміністрації Сайту в разі необхідності;
 • звертатися до служби підтримки Сайту з питаннями щодо роботи Сайту, умов надання Послуг та щодо інших питань.

Клієнт зобов’язується:

 • надавати Сервісу повну та достовірну інформацію про себе;
 • самостійно, у разі необхідності, оформляти договірні відносини з Репетитором шляхом укладення договору, який регулює порядок і умови надання даним Репетитором послуг;
 • добросовісно користуватись Послугами, не вчиняти будь-яких дій, у тому числі із використанням шкідливого програмного забезпечення, що спрямоване на порушення нормальної роботи Сайту;
 • утримуватися від здійснення спроб несанкціонованого доступу до Сайту, об'єктів права інтелектуальної власності, розміщених на ньому, а також від здійснення будь-яких інших дій, що порушують права Сервісу чи третіх осіб;
 • не отримувати доступ до Сайту з використанням Акаунту Клієнта іншого Клієнта шляхом злому, підбору пароля або іншим протиправним шляхом;
 • не завантажувати, не надсилати, не передавати або будь-яким іншим способом не розміщувати та/або не поширювати інформацію, який є незаконною, шкідливою, або такою, що порушує моральність, демонструє чи пропагує насильство, жорстокість, порушує права інтелектуальної власності третіх осіб, пропагує ненависть та/або дискримінацію, ображає будь-яких осіб або організації чи іншим чином порушує вимоги законодавства України;
 • не розміщувати інформацію, яка, згідно з чинним законодавством України, може порушувати права третіх осіб на об'єкти права інтелектуальної власності або іншим чином порушує чинне законодавство України;
 • не здійснювати незаконний збір і обробку персональних даних Репетиторів;
 • дотримуватись положень цих Умов та Політики конфіденційності та захисту персональних даних.

Сервіс має право:

 • на свій власний розсуд, відповідно до цих Умов, встановлювати обмеження щодо використання Сайту Клієнтом;
 • в односторонньому порядку, за власним бажанням, у будь-який момент змінювати положення цих Умов;
 • надсилати Клієнту маркетингові та системні повідомлення згідно з вимогами Політики конфіденційності та захисту персональних даних;
 • ознайомлюватися із коментарями Клієнтів;
 • використовувати фрагменти виконаних Заявок з рекламною метою;
 • тимчасово зупинити доступ до Сайту у випадку виникнення технічних труднощів.

Сервіс зобов’язується:

 • надавати Послуги відповідно до положень цих Умов;
 • надати Вам можливість безкоштовно пройти процедуру реєстрації Акаунту Клієнта та отримати статус Клієнта;
 • у розумні строки повідомити Клієнта про блокування його Акаунта Клієнта.

5. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ.

Доступ до Послуг надається за принципом “як є”. Сервіс не несе жодної відповідальності, в тому числі - за відповідність Сайту цілям Клієнта.

Сервіс не гарантує, що:

 • Сайт відповідає чи відповідатиме вимогам та очікуванням Клієнта;
 • Послуги будуть надаватися безперервно, швидко, надійно та без помилок;
 • Якість будь-якої Послуги, інформації тощо, отриманих з використанням Сайту, відповідатиме очікуванням Клієнта;
 • Сайт не містить жодних вірусів, помилок, упущень, переривань, видалень, інших дефектів;
 • Всі Репетитори та Клієнти досягли мінімально допустимого віку. 

СЕРВІС НЕ ГАРАНТУЄ ЯКІСТЬ, ПРИДАТНІСТЬ, БЕЗПЕЧНІСТЬ ЧИ ДОСТУПНІСТЬ ПОСЛУГ РЕПЕТИТОРА ТА ВЛАСНИХ ПОСЛУГ. КЛІЄНТ ПОГОДЖУЄТЬСЯ З РИЗИКОМ, ЯКИЙ ВИНИКАЄ У ЗВ’ЯЗКУ З НАДАННЯМ ПОСЛУГ СЕРВІСОМ ТА РЕПЕТИТОРАМИ, У МАКСИМАЛЬНІЙ МІРІ, ЩО ПЕРЕДБАЧЕНА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ.

6. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

Сервіс не несе відповідальності перед Клієнтом або будь-якими третіми особами:

 • за дії та висловлювання Репетиторів чи Клієнтів на Сайті;
 • за інформацію, що розміщується Репетиторами та Клієнтами на Сайті, проте вживає всіх можливих заходів для того, щоб перешкоджати незаконному поширенню об’єктів права інтелектуальної власності третіх осіб;
 • за зміст і законність, достовірність інформації, використовуваної/одержаної Клієнтом під час надання Послуг Сервісом та/або Репетиторами;
 • за будь-які помилки, упущення, переривання, дефекти і затримки в обробці або передачі даних або функціонуванні Сайту, перебої в лініях зв'язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Сайту, що стали причиною обмеження доступу Клієнта до Сайту. Сервіс вживає всіх можливих заходів для усунення будь-яких помилок в роботі Сайту в найкоротший строк, але не гарантує відсутності таких помилок, в тому числі помилок, пов’язаних зі зберіганням даних;
 • за будь-які витрати або збитки, що прямо або побічно виникли у Клієнта в результаті надання Репетитором послуг Клієнту. Сервіс ні за яких обставин не несе відповідальності перед Клієнтом або третіми особами за будь-які непрямі збитки, в тому числі упущену вигоду, що була завдана у такому випадку;
 • за якість і строки послуг, що надаються Репетитором;
 • за будь-які прямі та/або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв'язку з використанням Клієнтом Сайту, або неможливості його використання, або несанкціонованого доступу до комунікацій Клієнтів зі сторони третіх осіб, або використанням Клієнтом послуг Репетиторів;
 • за будь-який контент чи інше користування Послугами особами, які не досягли вісімнадцятирічного віку для можливості отримання статусу Клієнта.

Сервіс не може контролювати та не контролює дотримання Клієнтами положень цих Умов і не несе відповідальності за шкоду, завдану Репетиторам, іншим Клієнтам або третім особам в разі порушення Клієнтом положень цих Умов чи вимог законодавства України.

Будь-яку інформацію та матеріали, які Клієнт отримує з використанням Сайту, Клієнт використовує на свій власний ризик та самостійно несе відповідальність за можливі наслідки використання зазначеної інформації та/або матеріалів. Репетитори можуть отримати особисту інформацію про Клієнта у зв’язку з користуванням Послугами. Сервіс не несе відповідальності за використання будь-якої особистої інформації, яка розкривається на Сайті Клієнтом.

Сервіс відмовляється від будь-якої відповідальності за дії чи бездіяльність Репетиторів та інших Клієнтів (включаючи несанкціонованих користувачів), які виникли при користуванні Сайтом чи будь-яким іншим способом.

Обмеження відповідальності, що передбачені цим Розділом, та відмова від гарантій, яка передбачена Розділом 5 цих Умов, не передбачають обмеження відповідальності або зміни прав Клієнта, які не можуть бути обмежені у відповідності до законодавства України.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

7.1. Спір з Сервісом.

Якщо у Клієнта є якісь запитання до Сервісу щодо цих Умов або певні протиріччя, претензії, спори (“Спори”), які суттєво впливають на отримання Послуг, Клієнт зобов'язаний спочатку повідомити Сервіс про суть такого Спору. Клієнт та Сервіс зобов’язані докласти всіх розумних зусиль для вирішення таких Спорів шляхом переговорів.

7.2. Судовий процес.

Всі спори, що виникають у зв’язку з цими Умовами та які не можуть бути вирішені шляхом переговорів, повинні розглядатись відповідними судами України. При вирішенні Спорів застосовується право України.

7.3. Спір між Клієнтами та Репетиторами.

У разі виникнення будь-якого Спору між Репетитором та Клієнтом, включаючи, але не обмежуючись, спір щодо виконання Репетитором Заявки, такий Спір вирішується самостійно між сторонами Спору без залучення Сервісу, і не передбачає виплату коштів Репетитору або Клієнту, якщо інше не передбачено цими Умовами. Якщо Репетитор та Клієнт не можуть вирішити Спір самостійно, даний Спір може бути вирішений Сервісом за умови звернення Репетитора та Клієнта до Сервісу з відповідним проханням. При зверненні до Сервісу для вирішення Спору між ними, як Репетитор, так і Клієнт погоджуються, що рішення Сервісу щодо такого Спору є остаточним.

7.4. Обмеження.

Якщо з вини Клієнта до Сервісу буде пред’явлено будь-які претензії третіми особами, пов’язаний з наданням Послуг Сервісом, Клієнт зобов'язується своїми силами і за свій рахунок врегулювати такі претензії з третіми особами, захистивши Сервіс від можливих спорів, збитків і відшкодувань.

8. ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ.

8.1. Текст Умов.

Будь-які правила, політики та повідомлення, які пов’язані та можуть виникати на підставі положень цих Умов та розміщуються на Сайті, є невід’ємною частиною цих Умов. Текст цих Умов є відкритим і загальнодоступним. Ці Умови укладаються на невизначений термін і поширюють свою дію на Клієнтів, що користуються Послугами.

Якщо будь-які з положень цих Умов будуть визнані будь-яким судом або компетентним органом недійсними повністю або частково, ці Умови продовжать бути чинними у частині положень, які не визнані недійсними.

8.2. Інтелектуальна власність.

Уся інформація, дизайн, графіка, переклад, цифрове перетворення та інші матеріали, пов'язані з Послугами, окремо, або у будь-якій їх комбінації, або у їх сукупності захищені відповідно до чинного законодавства про авторське право, товарні знаки та власність (включаючи, але не обмежуючись правами інтелектуальної власності) та належать Сервісу та/або її афілійованим особам. Копіювання, перерозподіл, повторне поширення чи публікація Вами будь-якої частини Сайту, якщо це прямо не передбачено цими Умовами, суворо заборонено. Використання Послуг не надає прав інтелектуальної власності на контент, документи чи інші матеріали, до яких можна мати доступ. Розміщення інформації або матеріалів на Сайті не означає відмови від будь-яких прав на таку інформацію чи матеріали.

СЕРВІС ОДНООСОБОВО ТА ПОСТІЙНО ВОЛОДІЄ ВСІМА ПРАВАМИ ТА ІНШИМИ ТИТУЛАМИ НА ІНФОРМАЦІЮ, ЩО ОПУБЛІКОВАНА НА САЙТІ. СЕРВІС МАЄ ПРАВО ПОШИРЮВАТИ, ЛІЦЕНЗУВАТИ, СУБЛІЦЕНЗУВАТИ, РЕКЛАМУВАТИ, ПРОСУВАТИ, ДЕМОНСТРУВАТИ АБО ІНШИМ ЧИНОМ ВИКОРИСТОВУВАТИ ВСІ ПРАВА НА ТАКУ ІНФОРМАЦІЮ У ВСЬОМУ СВІТІ, НА РІЗНИХ МОВАХ, У БУДЬ-ЯКИХ МЕДІА-ФОРМАТАХ ТА БУДЬ-ЯКИМИ ЗАСОБАМИ, ЯК ВІДОМИМИ НА ДАНИЙ МОМЕНТ, ТАК І ТАКИМИ, ЩО БУДУТЬ РОЗРОБЛЕНІ У МАЙБУТНЬОМУ, БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ДОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЧИ ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ.

8.3. Веб-сайти третіх сторін.

Сайт може містити гіперпосилання на інші веб-сайти в мережі Інтернет (веб-сайти третіх сторін). Зазначені веб-сайти третіх сторін та їх контент не перевіряються Сервісом на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти, законності тощо) чинного законодавства України. Сервіс не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на веб-сайтах третіх сторін, до яких Клієнт отримує доступ з використанням Сайту, в тому числі, за будь-які думки або твердження, розміщені на веб-сайтах третіх сторін, рекламу тощо, а також за доступність таких веб-сайтів чи наслідки їх використання Клієнтом.