Условия использования Cererra для Репетиторов

ЦІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ CERERRA ДЛЯ РЕПЕТИТОРІВ («УМОВИ») РЕГУЛЮЮТЬ ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ МІЖ ВАМИ ТА ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ КРАТЮК Р.М. (ВКЛЮЧАЮЧИ АГЕНТІВ І ПРЕДСТАВНИКІВ) ("CERERRA", “СЕРВІС" АБО "МИ”) ЩОДО КОРИСТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОСЛУГАМИ CERERRA (“ПОСЛУГИ”) ТА ПОСЛУГАМИ РЕПЕТИТОРІВ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ТА НАДАЮТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ САЙТУ ВІДПОВІДНО ДО ПУНКТУ 3.1. ЦИХ УМОВ.

БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦІ УМОВИ. КОРИСТУЮЧИСЬ ПОСЛУГАМИ CERERRA, ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЬ ДОТРИМУВАТИСЯ (1) ЦИХ УМОВ ТА (2) ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. ЯКЩО ВИ НЕ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ПОЛОЖЕННЯМИ ЦИХ УМОВ, БУДЬ ЛАСКА, НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ ПОСЛУГАМИ CERERRA. ЗАГОЛОВКИ, ЩО МІСТЯТЬСЯ У ЦИХ УМОВАХ, ПРИЗНАЧЕНІ ЛИШЕ ДЛЯ ЗРУЧНОСТІ ПОСИЛАНЬ НА ПОЛОЖЕННЯ ТА НЕ ВПЛИВАЮТЬ НА ЗМІСТ ТАКИХ ПОЛОЖЕНЬ ТА ЦИХ УМОВ ЗАГАЛОМ. 

ЦІ ПРАВИЛА ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ РЕПЕТИТОРІВ. ЯКЩО ВИ СТУДЕНТ, БУДЬ ЛАСКА, СКОРИСТАЙТЕСЬ ПРАВИЛАМИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ. АКТУАЛЬНУ РЕДАКЦІЮ ПРАВИЛ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИ МОЖЕТЕ ЗНАЙТИ ЗА ПОСИЛАННЯМ: https://cererra.com/user-agreement

1. ВИЗНАЧЕННЯ

 • Акаунт Клієнта – збережена сукупність даних про Клієнта, необхідна для його розпізнавання (аутентифікації), а також веб-інтерфейс, що надається Клієнту для використання Сайту і надання доступу до його особистих даних та налаштувань.

 • Акцепт – повна й безумовна згода з усіма положеннями цих Умов, без застережень та винятків, шляхом проставлення відповідної відмітки при здійсненні реєстрації Акаунту Клієнта на Сайті. Акцептом вважається також факт користування Послугами, включаючи, але не обмежуючись, опублікування Заявки Клієнтом або вчинення будь-яких інших дій з використанням функціональних можливостей Сайту, в тому числі після внесення будь-яких змін до цих Умов та додатків до них (за наявності).

 • Заявка – залишене Клієнтом за допомогою функціоналу Сайту повідомлення обраному Репетиторові щодо можливості отримання приватних індивідуальних / групових занять із обраного предмету чи курсу.
 • Репетитор – будь-яка дієздатна повнолітня фізична особа, що прийняла ці Умови, у відповідному порядку здійснила реєстрацію Акаунту Репетитора на Сайті та надає послуги щодо забезпечення надання інформації та консультування Клієнтів. 
 • Чат – розміщена на Сайті система обміну миттєвими повідомленнями для комунікації між Репетиторами, Клієнтами та Сервісом.

 • Обліковий запис (“Акаунт”) – збережена сукупність даних про користувача Сайту, необхідна для його розпізнавання (аутентифікації), а також веб-інтерфейс, що надається користувачу для використання Сайту і надання доступу до його особистих даних і налаштувань.
 • Каталог - перелік Репетиторів, які доступні для надання послуг Клієнтам та мають рейтинг, який розраховується на основі виконаних Заявок.
 • Сайт – сукупність вебсторінок та залежного вмісту, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям https://cererra.com.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Акцепт Умов.

Здійснивши реєстрацію на Сайті, Репетитор підтверджує, що повністю ознайомлений з Умовами та здійснює їх Акцепт. Якщо Репетитор не згоден з положеннями цих Умов повністю або частково, Репетитор не повинен продовжувати користуватись Послугами Сервісу.

2.2. Зміни до цих Умов.

З метою покращення якості надання Послуг Сервісу та реагування на зміну ринкових умов, ці Умови можуть бути зміненими Сервісом в односторонньому порядку. Нова редакція Умов вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті за адресою: https://cererra.com/tutor-agreement. Після внесення змін до цих Умов, Репетитору надається право погодитись на відповідні зміни або припинити користування Послугами.

ЯКЩО РЕПЕТИТОР НЕ ПОГОДЖУЄТЬСЯ ЗІ ЗМІНАМИ, ЩО БУЛИ ВНЕСЕНІ ДО УМОВ, РЕПЕТИТОР НЕ ПОВИНЕН ВІДВІДУВАТИ САЙТ ТА КОРИСТУВАТИСЬ ПОСЛУГАМИ СЕРВІСУ. У ЦЬОМУ ВИПАДКУ, РЕПЕТИТОР ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ ВИДАЛИТИ СВІЙ АКАУНТ ТА ПРИПИНИТИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ТА ПОСЛУГ СЕРВІСУ.

3. КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ CERERRA

3.1. Послуги Cererra.

Компанія надає можливість Репетитору зареєструвати Акаунт для того, аби отримати можливість користуватись всіма Послугами в порядку та на умовах, визначеними цими Правилами. Після завершення процесу аутентифікації, користувач набуває статусу Репетитора та отримує доступ до користування наступними Послугами:

 • додавання Акаунту в Каталог пошуку Репетиторів;
 • отримання Заявок від Клієнтів для подальшого надання інформаційно-консультаційних послуг;
 • можливість відгукнутись на Заявку Клієнта;
 • використання Чату на сайті;
 • ведення власного блогу на Сайті;

CERERRA ДІЄ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА ПЛАТФОРМА, ЩО НАДАЄ ПОСЛУГИ, ПЕРЕЛІК ЯКИХ ВИЗНАЧЕНО ЦИМ РОЗДІЛОМ. СЕРВІС НЕ БЕРЕ УЧАСТІ У НАДАННІ ПОСЛУГ РЕПЕТИТОРАМИ. ТАКІ ПОСЛУГИ НАДАЮТЬСЯ КЛІЄНТУ НА ПІДСТАВІ ОКРЕМОГО ДОГОВОРУ, ЩО УКЛАДАЄТЬСЯ МІЖ КЛІЄНТОМ ТА РЕПЕТИТОРОМ (ЗА НЕОБХІДНОСТІ). СЕРВІС НЕ ВИСТУПАЄ СТОРОНОЮ ТАКИХ ДОГОВОРІВ, А ТОМУ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ КЛІЄНТАМИ ТА РЕПЕТИТОРАМИ. БУДЬ-ЯКА ОПЛАТА ПОСЛУГ РЕПЕТИТОРА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО МІЖ РЕПЕТИТОРОМ ТА КЛІЄНТОМ. У ПРОЦЕСІ УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ТАКИХ ДОГОВОРІВ СЕРВІС НЕ ВИСТУПАЄ АГЕНТОМ ТА НЕ МАЄ ПОВНОВАЖЕНЬ ДІЯТИ ВІД ІМЕНІ КЛІЄНТА АБО РЕПЕТИТОРА. ПОСЛУГИ ВВАЖАЮТЬСЯ НАДАНИМИ КОМПАНІЄЮ АБО РЕПЕТИТОРОМ, ЯК ТІЛЬКИ КЛІЄНТ ТА РЕПЕТИТОР ОБМІНЯЛИСЬ КОНТАКТНОЮ ІНФОРМАЦІЮ. 

3.2. Обліковий запис Репетитора.

Для реєстрації Акаунту Репетитора Ви повинні досягти вісімнадцятирічного віку. Здійснюючи реєстрацію Акаунту Репетитора, Ви визнаєте і гарантуєте, що маєте всі належні права, повноваження та можливості для дотримання всіх положень цих Умов. Реєстрація Акаунту Репетитора є безкоштовною та добровільною. Ви можете зареєструвати Акаунт Репетитора шляхом:

 1. заповнення форми реєстрації - у такому разі, для створення Акаунту Клієнта Ви повинні надати достовірну та актуальну інформацію, яка включає в себе ім'я, адресу електронної пошти та пароль; або
 2. за допомогою сторонніх сервісів аутентифікації (Google та Facebook) – у такому разі, для створення Акаунту Клієнта буде використовуватись адреса електронної пошти, на яку буде надісланий автоматично згенерований пароль від Акаунта Клієнта. 

Після заповнення форми реєстрації, Ви проставляєте відповідну відмітку, чим надаєте свою згоду на створення Акаунту Клієнта та приймаєте ці Умови. Після цього, Акаунт Репетитора вважається зареєстрованим, а Ви отримуєте статус Репетитора. Відмова від прийняття цих Умов унеможливлює створення Акаунту Репетитораі, як наслідок, користування Послугами.

Сервіс залишає за собою право змінювати поля реєстраційної форми і вимагати від Репетитора введення додаткової інформації в будь-який час після реєстрація Акаунту. Репетитор зобов'язується підтримувати надану Сервісу інформацію в актуальному стані.

Репетиторам заборонено створювати два або більше Акаунтів Репетитора. У разі виявлення факту створення двох чи більше Акаунтів одним Репетитором, Сервіс на власний розсуд може заблокувати або видалити всі або деякі з Акаунтів Репетитора.

Репетитор зобов'язаний негайно повідомити Сервіс про будь-які випадки несанкціонованого доступу (підозри несанкціонованого доступу) до Акаунту Репетитора. Репетитор самостійно несе відповідальність за всі дії, вчинені на Сайті із використанням Акаунту Репетитора. Всі дії, вчинені на Сайті із використанням Акаунту Репетитора, вважаються зробленими самим Репетитором, за винятком випадків, коли Репетитор повідомив Сервіс про несанкціонований доступ (підозру несанкціонованого доступу) до свого Акаунту Репетитора.

Подальший доступ до Акаунта Репетитора здійснюється шляхом авторизації з використанням електронної пошти та паролю. У разі втрати пароля, Репетиторам надається можливість відновити пароль: для цього, Репетитор повинен зв’язатися із представниками Сервісу за допомогою засобів комунікації, що доступні на Сайті, повідомити про наявну проблему, ініціювати відправлення відповідної форми для відновлення пароля на свою електронну пошту та встановити новий пароль за допомогою заповнення такої форми.

3.3. Контент Акаунту Репетитора.

Після реєстрації Акаунту Репетитора на Сайті, у Репетитора з’являється можливість редагувати особисту інформацію у своєму Акаунті. Репетитор має право вказати в Акаунту Репетитора таку особисту інформація, як номер телефону, посилання на сторінки у соціальних мережах, нікнейми у месенджерах, свій вік, стать, прізвище, місто проживання, інформацію про послуги, що надаються Репетитором (послуга, ціна, опис послуги та додаткова інформація про послуги), інформацію про себе та про освіту, досвід роботи із зазначенням посади, відео-привітання та інше.

РЕПЕТИТОР РОЗУМІЄ, ЩО ІНФОРМАЦІЯ З ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ РЕПЕТИТОРА (ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, ВІДГУКИ ТА РЕЙТИНГОВИЙ БАЛ) Є ПУБЛІЧНОЮ. ТОМУ, БУДЬ-ЯКИЙ КОРИСТУВАЧ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ, А ТАКОЖ БУДЬ-ЯКА ПОШУКОВА СИСТЕМА МАЮТЬ ДО НЕЇ НЕОБМЕЖЕНИЙ ДОСТУП. РЕПЕТИТОР САМОСТІЙНО НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПЕРЕГЛЯД, КОПІЮВАННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ІНШИХ ДІЙ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ ВЛАСНОГО ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ КОРИСТУВАЧАМИ.

РОЗМІЩУЮЧИ ІНФОРМАЦІЮ НА САЙТІ, РЕПЕТИТОР АВТОМАТИЧНО ПІДТВЕРДЖУЄ ТА ГАРАНТУЄ, ЩО МАЄ ПРАВО НАДАВАТИ, ТА ВОДНОЧАС НАДАЄ КОМПАНІЇ БЕЗВІДКЛИЧНУ, БЕЗСТРОКОВУ, НЕВИКЛЮЧНУ, ПОВНІСТЮ ОПЛАЧЕНУ ТА ТАКУ, ЩО ДІЄ У ВСЬОМУ СВІТІ, ЛІЦЕНЗІЮ НА ВИКОРИСТАННЯ, КОПІЮВАННЯ, ВИКОНАННЯ, ВІДОБРАЖЕННЯ І ПОШИРЕННЯ ТАКОЇ ІНФОРМАЦІЇ, А ТАКОЖ НАДАННЯ СУБЛІЦЕНЗІЙ НА ВСЕ ВИЩЕНАВЕДЕНЕ.

РЕПЕТИТОР ПОГОДЖУЄТЬСЯ З ТИМ, ЩО КОМПАНІЯ БУДЕ ОДНООСОБОВО ТА ПОСТІЙНО ВОЛОДІТИ ВСІМА ПРАВАМИ НА ІНФОРМАЦІЮ, ЩО БУЛА ОПУБЛІКОВАНА РЕПЕТИТОРОМ НА САЙТІ, І МАЄ ПРАВА ПОШИРЮВАТИ, ЛІЦЕНЗУВАТИ, СУБЛІЦЕНЗУВАТИ, РЕКЛАМУВАТИ, ПРОСУВАТИ, ДЕМОНСТРУВАТИ АБО ІНШИМ ЧИНОМ ВИКОРИСТОВУВАТИ ВСІ ПРАВА НА ТАКУ ІНФОРМАЦІЮ У ВСЬОМУ СВІТІ, НА РІЗНИХ МОВАХ, У БУДЬ-ЯКИХ МЕДІА-ФОРМАТАХ ТА БУДЬ-ЯКИМИ ЗАСОБАМИ (ЯК ВІДОМИМИ НА ДАНИЙ МОМЕНТ, ТАК І ТАКИМИ, ЩО БУДУТЬ РОЗРОБЛЕНІ У МАЙБУТНЬОМУ) БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ДОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЩОДО РЕПЕТИТОРА ЧИ ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ РЕПЕТИТОРУ.

3.4 Видалення Акаунту Репетитора.

Репетитор має право в будь-який момент в односторонньому порядку припинити користуватись Послугами та видалити свій Акаунт Репетитора, направивши лист з проханням видалити Акаунт Репетитора на електронну адресу Сервісу: [email protected].

3.5  Обробка персональних даних.

У процесі користування Сайтом Репетитор може надавати Сервісу свої персональні дані. Збір та використання персональних даних Репетитора у зв’язку із наданням Послуг та користуванням Сайтом регулюється Політикою конфіденційності та захисту персональних даних.

3.6. Заявка.

Клієнт зв’язується з Репетитором шляхом направлення Заявки, в якій зазначає предмет, дату першого заняття, місце проведення занять, періодичність і тривалість занять, опис послуги та інші побажання, а також свої контактні дані для зворотного зв’язку / або реєстрації Аканту Клієнта.

Залишаючи Заявку Клієнт погоджується, що Заявка може бути оброблена як Сервісом, так і передана для обробки Репетитору.

Після створення Заявки, з Клієнтом зв’язується або Сервіс або Репетитор в телефонному режимі, електронною поштою або за допомогою Чату на сайті з метою надання довідкової інформації для подальшого консультування Клієнта згідно направленої Заявки.

Послуги щодо обробки Заявки оплачуються Репетитором на користь Компанії.

Подальше надання послуг Репетитором відбувається поза межами Сайту. 

РЕПЕТИТОР НЕ МАЄ ПРАВА ПЕРЕДАВАТИ ОТРИМАНІ КОНТАКТИ КЛІЄНТА (ТА БУДЬ-ЯКУ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ ПО ЗАЯВЦІ) БУДЬ-ЯКІЙ ТРЕТІЙ СТОРОНІ (ДРУЗЯМ, ЗНАЙОМИМ, ІНШИМ РЕПЕТИТОРАМ, ШКОЛАМ, ІНШИМ ВЕБ-САЙТАМ, ТОЩО). ПЕРЕДАЧА ТРЕТІЙ СТОРОНІ БУДЬ-ЯКОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПО ЗАЯВЦІ Є ПОРУШЕННЯМ ЦИХ ПРАВИЛ.

3.7. Чат.

Після реєстрації Акаунту Репетитора, Репетитор отримує доступ до Чату, який дозволяє Клієнту, Репетитору та Сервісу спілкуватись між собою. Чат може бути використаний після того, як Клієнт залишить пропозицію щодо виконання Заявки. Чат також може використовуватись для комунікації із Сервісом.

СЕРВІС НЕ ЗДІЙСНЮЄ МОДЕРАЦІЮ ТА РЕДАКТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА КОНТЕНТОМ ЧАТУ, А ТОМУ НЕ МОЖЕ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗМІСТ ПОВІДОМЛЕНЬ, ЯКІ НАДСИЛАЮТЬСЯ КЛІЄНТАМИ ТА РЕПЕТИТОРАМИ У ЧАТІ. 

3.8. Контент Репетитора.

Компанія має право модерувати та здійснювати редакторський контроль над змістом інформації, що розміщується на Сайті. 

КОМПАНІЯ МАЄ ПРАВО НА ВЛАСНИЙ РОЗСУД ЗБЕРІГАТИ, ТИМЧАСОВО ЗАБОРОНЯТИ ЧИ ВИДАЛЯТИ БУДЬ-ЯКІ ПОВІДОМЛЕННЯ, СТАТТІ, ВІДГУКИ ЩОДО ПОСЛУГ РЕПЕТИТОРІВ, ЯКІ НА ПОГЛЯД КОМПАНІЇ ПОРУШУЮТЬ ЦІ ПРАВИЛА, МОЖУТЬ БУТИ НЕЗАКОННИМИ АБО МОЖУТЬ ПОРУШУВАТИ ПРАВА, ЗАВДАВАТИ ШКОДИ ЧИ СТВОРЮВАТИ ЗАГРОЗУ БЕЗПЕЦІ ІНШИМ КОРИСТУВАЧАМ, ТРЕТІМ ОСОБАМ.

ІНФОРМАЦІЯ НА САЙТІ МАЄ ВИКЛЮЧНО ОЗНАЙОМЧИЙ ХАРАКТЕР. КОМПАНІЯ НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ СТОСОВНО ЇЇ ПОВНОТИ, СВОЄЧАСНОСТІ ЧИ ТОЧНОСТІ. ІНФОРМАЦІЯ, РОЗМІЩЕНА НА САЙТІ, НЕ ВІДОБРАЖАЄ ПОЗИЦІЇ КОМПАНІЇ, КРІМ ВИПАДКІВ, КОЛИ КОМПАНІЄЮ ПРЯМО ЗАЗНАЧЕНО ПРОТИЛЕЖНЕ. МИ НЕ НЕСЕМО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО НАДАЄТЬСЯ РЕПЕТИТОРАМИ. 

3.9. Рейтинг Репетитора.

Компанія проводить ранжування Репетиторів із використанням рейтингової системи. Рейтинг репетитора може бути від 0 до 5 та формується на основі наступних критеріїв:

 • швидкість відповідей на Заявки;
 • своєчасність оплати Винагороди за проведені заняття;
 • відгуки та оцінки Клієнтів.

На основі рейтингу Сервіс має право самостійно пропонувати анкети Репетиторів Клієнтам на основі пошукових запитів.

3.10. Система коментарів та оцінок.

Клієнти можуть залишати коментарі та оцінки стосовно виконаних Заявок Репетиторами. Сервіс може видалити коментарі Клієнтів, які містять:

 • вульгаризми, нецензурний та порнографічний контент, або контент, що розпалює ненависть, расизм, ксенофобію та міжнаціональні конфлікти;
 • контент, що порушує права третіх осіб, включаючи права інтелектуальної власності, особисті права, включаючи репутацію інших Клієнтів та Репетиторів чи третіх осіб;
 • контент, який є результатом домовленості з іншими Клієнтами чи Репетиторами або третіми особами стосовно надання завищеної та неправдивої оцінки чи коментаря;
 • контент, який є помилковим, наклепницьким чи проявом недобросовісної конкуренції;
 • будь-який інший контент, який на думку Сервісу порушує положення цих Умов, Політики конфіденційності та захисту персональних даних або вимог законодавства України.

СЕРВІС НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗМІСТ КОМЕНТАРІВ, ЯКІ МОЖУТЬ ЗАЛИШАТИ КЛІЄНТИ ТА/АБО РЕПЕТИТОРИ.

Репетитор має право оскаржити коментар, направивши лист з проханням оскарження та причину на електронну адресу Сервісу: [email protected].

3.11. Сповіщення.

На підставі інформації, вказаної в Акаунті Репетитора, Репетитор може отримувати маркетингові сповіщення, включаючи, але не обмежуючись, інформацією про виконання Заяво, а також системні сповіщення від Сервісу, пов’язані з користуванням Послугами. 

3.12. Блокування користування Послугами.

У випадку порушення цих Умов, Сервіс має право обмежити користування Послугами шляхом блокування Акаунту Репетитора.

Сервіс має право заблокувати Акаунт Репетитора при виявлені наступних фактів:

 • репетитор, порушуючи права третіх осіб, розповсюджував шкідливе програмне забезпечення, плагіат, роботи чи іншу інформацію, яка є об’єктом права інтелектуальної власності третіх осіб;
 • репетитор раніше мав або наразі має інший або інші Акаунти Репетиторів, що були заблоковані Сервісом;
 • репетитор використовує Акаунт Репетитора в шахрайських цілях або вводить в оману Клієнтів;
 • репетитор розміщував на Сайті інформацію, що завдає шкоду репутації Сервісу та/або Сайту та містить заклики до екстремізму або насильства, нецензурну лексику та іншу інформацію, що порушує суспільні норми моралі або чинне законодавство України;
 • виявлення інших порушень положень цих Умов або чинного законодавства України у діях Клієнта.

У випадку блокування Акаунту Репетитора, Сервіс зобов'язаний повідомити про це Репетитора в розумні строки з моменту встановлення такого блокування шляхом відправлення листа на електронну адресу Репетитора.

Репетитор може надати Сервісу докази, які підтверджують відсутність вини Репетитора щодо порушення цих Умов, на підставі яких Сервіс залишає за собою право розблокувати Акаунт Репетитора.

СЕРВІС ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ЗАБЛОКУВАТИ АКАУНТ РЕПЕТИТОРА БЕЗ ПОЯСНЕННЯ ПРИЧИН ТАКОГО БЛОКУВАННЯ.

4. ФІНАНСОВІ УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ.

4.1. Винагорода Компанії.

Компанія має право отримувати винагороду за надані Послуги, яка обчислюється залежно від доходу та виду послуг Репетитора (“Винагорода”). Репетитор може отримувати дохід за надання інформаційно-консультаційних послуг Клієнтам. 

 

Розмір Винагороди визначається на основі інформації, отриманої Компанією від Клієнта, якому Репетитор надавав послуги протягом тижня. Компанія залишає за собою право визначати розмір Винагороди лише на підставі інформації, отриманої від Клієнта.

Оплата Винагороди проводиться способами, зазначеними в Обліковому записі Репетитора. Репетитор зобов'язується повідомити Компанію про факт здійснення оплати і її спосіб, якщо був використаний альтернативний метод оплати від представленого в Обліковому записі Репетитора (за умови погодження з Компанією).

Якщо Репетитор не в змозі здійснити оплату Винагороди Компанії та/або Консультанту через незалежні від Репетитора обставини в строк, зазначений цими Правилами, Репетитор повинен повідомити про це Компанію.

Якщо Репетитор не здійснює оплату Винагороди протягом семи (7) календарних днів з моменту виставлення рахунку, Компанія зберігає за собою право односторонньої відмови від надання Послуг, а також накладення обмеження в користуванні Послугами Cererra Репетитором у випадку, якщо Репетитор своєчасно не повідомив про неможливість здійснити відповідну оплату Винагороди. На Репетиторові в будь-якому випадку залишається обов'язок із виплати Винагороди Компанії та/або Консультанту. 

Винагорода сервісу

Винагорода Сервісу розраховується в залежності від бажаної тривалості навчання, кількості занять на тиждень, тривалості одного заняття та ставки Репетитора за 1 годину:

 • Інші послуги: 25% від вартості 1 години;
 • Тиждень: 50% від вартості одного заняття;
 • Від одиного тижня: 100% від вартості одного заняття;
 • Від одиного місяця: 100% від вартості занять протягом одного тижня.

Одне заняття — час відведений на проведення уроку (не менше 1 години і не більше 2х годин)

Інші послуги — переклад, консультація тощо 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

Репетитор має право:

 • користуватись Послугами відповідно до цих Умов;
 • надавати Сервісу свої побажання та/або пропозиції щодо удосконалення надання Послуг;
 • звертатися до адміністрації Сайту в разі необхідності;
 • звертатися до служби підтримки Сайту з питаннями щодо роботи Сайту, умов надання Послуг та щодо інших питань.

Репетитор зобов’язується:

 • надавати Сервісу повну та достовірну інформацію про себе;
 • самостійно, у разі необхідності, оформляти договірні відносини з Клієнтом шляхом укладення договору, який регулює порядок і умови надання даним Репетитором послуг;
 • добросовісно користуватись Послугами, не вчиняти будь-яких дій, у тому числі із використанням шкідливого програмного забезпечення, що спрямоване на порушення нормальної роботи Сайту;
 • надавати послуги Клієнту на умовах, попередньо зазначених в Обліковому записі Репетитора;
 • після отримання Заявки від Клієнта у найближчия час зв'язатись із Клієнтом для уточненні інформації щодо Заявки;
 •  
 • утримуватися від здійснення спроб несанкціонованого доступу до Сайту, об'єктів права інтелектуальної власності, розміщених на ньому, а також від здійснення будь-яких інших дій, що порушують права Сервісу чи третіх осіб;
 • інформувати Сервіс щодо зміни контактних даних;
 • не отримувати доступ до Сайту з використанням Акаунту Клієнта іншого Клієнта шляхом злому, підбору пароля або іншим протиправним шляхом;
 • не завантажувати, не надсилати, не передавати або будь-яким іншим способом не розміщувати та/або не поширювати інформацію, який є незаконною, шкідливою, або такою, що порушує моральність, демонструє чи пропагує насильство, жорстокість, порушує права інтелектуальної власності третіх осіб, пропагує ненависть та/або дискримінацію, ображає будь-яких осіб або організації чи іншим чином порушує вимоги законодавства України;
 • не розміщувати інформацію, яка, згідно з чинним законодавством України, може порушувати права третіх осіб на об'єкти права інтелектуальної власності або іншим чином порушує чинне законодавство України;
 • не здійснювати незаконний збір і обробку персональних даних Репетиторів;
 • дотримуватись положень цих Умов та Політики конфіденційності та захисту персональних даних.

Сервіс має право:

 • на свій власний розсуд, відповідно до цих Умов, встановлювати обмеження щодо використання Сайту Репетитором;
 • в односторонньому порядку, за власним бажанням, у будь-який момент змінювати положення цих Умов;
 • надсилати Репетитору маркетингові та системні повідомлення згідно з вимогами Політики конфіденційності та захисту персональних даних;
 • ознайомлюватися із коментарями Репетиторів;
 • тимчасово зупинити доступ до Сайту у випадку виникнення технічних труднощів;
 • вимагати і отримувати від Репетитора інформацію для підтвердження особистості: Фото чи копію паспорта, документи, пов'язані з професійною діяльністю включаючи, але не обмежуючись, документи, що підтверджують досвід роботи, рівень освіти, кваліфікацію, місце роботи; а також здійснювати перевірку таких документів в будь-який час без попередження самого Репетитора;

Сервіс зобов’язується:

 • надавати Послуги відповідно до положень цих Умов;
 • надати Вам можливість безкоштовно пройти процедуру реєстрації Акаунту Клієнта та отримати статус Клієнта;
 • у розумні строки повідомити Клієнта про блокування його Акаунта Клієнта.

6. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ.

Доступ до Послуг надається за принципом “як є”. Сервіс не несе жодної відповідальності, в тому числі - за відповідність Сайту цілям Репетитора.

Сервіс не гарантує, що:

 • Сайт відповідає чи відповідатиме вимогам та очікуванням Репетитора;
 • Послуги будуть надаватися безперервно, швидко, надійно та без помилок;
 • Якість будь-якої Послуги, інформації тощо, отриманих з використанням Сайту, відповідатиме очікуванням Репетитора;
 • Сайт не містить жодних вірусів, помилок, упущень, переривань, видалень, інших дефектів;
 • Всі Репетитори та Клієнти досягли мінімально допустимого віку. 

СЕРВІС НЕ ГАРАНТУЄ ЯКІСТЬ, ПРИДАТНІСТЬ, БЕЗПЕЧНІСТЬ ЧИ ДОСТУПНІСТЬ ПОСЛУГ РЕПЕТИТОРА ТА ВЛАСНИХ ПОСЛУГ. РЕПЕТИТОР ПОГОДЖУЄТЬСЯ З РИЗИКОМ, ЯКИЙ ВИНИКАЄ У ЗВ’ЯЗКУ З НАДАННЯМ ПОСЛУГ СЕРВІСОМ ТА РЕПЕТИТОРАМИ, У МАКСИМАЛЬНІЙ МІРІ, ЩО ПЕРЕДБАЧЕНА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ.

7. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

Сервіс не несе відповідальності перед Репетитором або будь-якими третіми особами:

 • за дії та висловлювання Репетиторів чи Клієнтів на Сайті;
 • за інформацію, що розміщується Репетиторами та Клієнтами на Сайті, проте вживає всіх можливих заходів для того, щоб перешкоджати незаконному поширенню об’єктів права інтелектуальної власності третіх осіб;
 • за зміст і законність, достовірність інформації, використовуваної/одержаної Клієнтом під час надання Послуг Сервісом та/або Репетиторами;
 • за будь-які помилки, упущення, переривання, дефекти і затримки в обробці або передачі даних або функціонуванні Сайту, перебої в лініях зв'язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Сайту, що стали причиною обмеження доступу Клієнта до Сайту. Сервіс вживає всіх можливих заходів для усунення будь-яких помилок в роботі Сайту в найкоротший строк, але не гарантує відсутності таких помилок, в тому числі помилок, пов’язаних зі зберіганням даних;
 • за будь-які витрати або збитки, що прямо або побічно виникли у Клієнта в результаті надання Репетитором послуг Клієнту. Сервіс ні за яких обставин не несе відповідальності перед Клієнтом або третіми особами за будь-які непрямі збитки, в тому числі упущену вигоду, що була завдана у такому випадку;
 • за якість і строки послуг, що надаються Репетитором;
 • за будь-які прямі та/або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв'язку з використанням Клієнтом Сайту, або неможливості його використання, або несанкціонованого доступу до комунікацій Клієнтів зі сторони третіх осіб, або використанням Клієнтом послуг Репетиторів;
 • за будь-який контент чи інше користування Послугами особами, які не досягли вісімнадцятирічного віку для можливості отримання статусу Клієнта.

Сервіс не може контролювати та не контролює дотримання Репетиторами положень цих Умов і не несе відповідальності за шкоду, завдану Клієнтам, іншим Репетиторам або третім особам в разі порушення Клієнтом положень цих Умов чи вимог законодавства України.

Будь-яку інформацію та матеріали, які Репетитор отримує з використанням Сайту, Репетитор використовує на свій власний ризик та самостійно несе відповідальність за можливі наслідки використання зазначеної інформації та/або матеріалів. Репетитори можуть отримати особисту інформацію про Клієнта у зв’язку з користуванням Послугами. Сервіс не несе відповідальності за використання будь-якої особистої інформації, яка розкривається на Сайті Клієнтом.

Сервіс відмовляється від будь-якої відповідальності за дії чи бездіяльність Репетиторів та інших Клієнтів (включаючи несанкціонованих користувачів), які виникли при користуванні Сайтом чи будь-яким іншим способом.

Обмеження відповідальності, що передбачені цим Розділом, та відмова від гарантій, яка передбачена Розділом 6 цих Умов, не передбачають обмеження відповідальності або зміни прав Клієнта, які не можуть бути обмежені у відповідності до законодавства України.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

7.1. Спір з Сервісом.

Якщо у Репетитора є якісь запитання до Сервісу щодо цих Умов або певні протиріччя, претензії, спори (“Спори”), які суттєво впливають на отримання Послуг, Репетитор зобов'язаний спочатку повідомити Сервіс про суть такого Спору. Репетитор та Сервіс зобов’язані докласти всіх розумних зусиль для вирішення таких Спорів шляхом переговорів.

7.2. Судовий процес.

Всі спори, що виникають у зв’язку з цими Умовами та які не можуть бути вирішені шляхом переговорів, повинні розглядатись відповідними судами України. При вирішенні Спорів застосовується право України.

7.3. Спір між Клієнтами та Репетиторами.

У разі виникнення будь-якого Спору між Репетитором та Клієнтом, включаючи, але не обмежуючись, спір щодо виконання Репетитором Заявки, такий Спір вирішується самостійно між сторонами Спору без залучення Сервісу, і не передбачає виплату коштів Репетитору або Клієнту, якщо інше не передбачено цими Умовами. Якщо Репетитор та Клієнт не можуть вирішити Спір самостійно, даний Спір може бути вирішений Сервісом за умови звернення Репетитора та Клієнта до Сервісу з відповідним проханням. При зверненні до Сервісу для вирішення Спору між ними, як Репетитор, так і Клієнт погоджуються, що рішення Сервісу щодо такого Спору є остаточним.

7.4. Обмеження.

Якщо з вини Репетитора до Сервісу буде пред’явлено будь-які претензії третіми особами, пов’язаний з наданням Послуг Сервісом, Репетитор зобов'язується своїми силами і за свій рахунок врегулювати такі претензії з третіми особами, захистивши Сервіс від можливих спорів, збитків і відшкодувань.

9. ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ.

8.1. Текст Умов.

Будь-які правила, політики та повідомлення, які пов’язані та можуть виникати на підставі положень цих Умов та розміщуються на Сайті, є невід’ємною частиною цих Умов. Текст цих Умов є відкритим і загальнодоступним. Ці Умови укладаються на невизначений термін і поширюють свою дію на Клієнтів, що користуються Послугами.

Якщо будь-які з положень цих Умов будуть визнані будь-яким судом або компетентним органом недійсними повністю або частково, ці Умови продовжать бути чинними у частині положень, які не визнані недійсними.

8.2. Інтелектуальна власність.

Уся інформація, дизайн, графіка, переклад, цифрове перетворення та інші матеріали, пов'язані з Послугами, окремо, або у будь-якій їх комбінації, або у їх сукупності захищені відповідно до чинного законодавства про авторське право, товарні знаки та власність (включаючи, але не обмежуючись правами інтелектуальної власності) та належать Сервісу та/або її афілійованим особам. Копіювання, перерозподіл, повторне поширення чи публікація Вами будь-якої частини Сайту, якщо це прямо не передбачено цими Умовами, суворо заборонено. Використання Послуг не надає прав інтелектуальної власності на контент, документи чи інші матеріали, до яких можна мати доступ. Розміщення інформації або матеріалів на Сайті не означає відмови від будь-яких прав на таку інформацію чи матеріали.

СЕРВІС ОДНООСОБОВО ТА ПОСТІЙНО ВОЛОДІЄ ВСІМА ПРАВАМИ ТА ІНШИМИ ТИТУЛАМИ НА ІНФОРМАЦІЮ, ЩО ОПУБЛІКОВАНА НА САЙТІ. СЕРВІС МАЄ ПРАВО ПОШИРЮВАТИ, ЛІЦЕНЗУВАТИ, СУБЛІЦЕНЗУВАТИ, РЕКЛАМУВАТИ, ПРОСУВАТИ, ДЕМОНСТРУВАТИ АБО ІНШИМ ЧИНОМ ВИКОРИСТОВУВАТИ ВСІ ПРАВА НА ТАКУ ІНФОРМАЦІЮ У ВСЬОМУ СВІТІ, НА РІЗНИХ МОВАХ, У БУДЬ-ЯКИХ МЕДІА-ФОРМАТАХ ТА БУДЬ-ЯКИМИ ЗАСОБАМИ, ЯК ВІДОМИМИ НА ДАНИЙ МОМЕНТ, ТАК І ТАКИМИ, ЩО БУДУТЬ РОЗРОБЛЕНІ У МАЙБУТНЬОМУ, БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ДОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЧИ ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ.

8.3. Веб-сайти третіх сторін.

Сайт може містити гіперпосилання на інші веб-сайти в мережі Інтернет (веб-сайти третіх сторін). Зазначені веб-сайти третіх сторін та їх контент не перевіряються Сервісом на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти, законності тощо) чинного законодавства України. Сервіс не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на веб-сайтах третіх сторін, до яких Клієнт отримує доступ з використанням Сайту, в тому числі, за будь-які думки або твердження, розміщені на веб-сайтах третіх сторін, рекламу тощо, а також за доступність таких веб-сайтів чи наслідки їх використання Клієнтом.