Граматика польскої мови

Граматика польскої мови

Між польською та російською мовами існує багато спільного, адже це близькі мови, тому якщо виявити певну наполегливість і терпіння, навіть початківець зможе багато в чому розібратися. Не варто лізти за кожним словом у словник, краще спробувати зрозуміти загальний зміст тексту, здогадатися про значення слова з контексту, а до словника звертатися лише у крайньому випадку. Але оптимальним рішенням буде знайти репетитора, який структуруватиме інформацію, яку ви вивчаєте.

Для російськомовного населення існує небезпека, пов'язана з так званими складними синонімами, тобто словами, які виглядають дуже схожими на слова вашої рідної мови, але мають зовсім інше або прямо протилежне значення.

З чого почати вивчати граматику польської мови?

Вивчення будь-яких іноземних мов потребує багато часу та зусиль. Адже потрібно запам'ятати велику кількість матеріалу напам'ять. Проте це стосується граматики, адже її основним завданням є показати, як функціонує мовна система.
Проте нову мову не можна вивчити добре, якщо користуватися лише підручниками з граматики. Тому необхідно використовувати додаткові матеріали в процесі навчання, мовні курси або додаткові підручники, які допоможуть студенту зрозуміти граматику польської мови для застосування в житті.

Граматика польської мови для життя

Дуже сильно із засвоєнням польської граматики з нуля допоможе читання газет, живе спілкування з носіями мови, читання книг, перегляд фільмів та навіть вивчення комп'ютерних ігор польською мовою. Це стає особливо легко з можливістю вивчити польську мову з репетитором онлайн.

Алфавіт та граматика польської мови для початківців

Для російськомовних учнів важливою фонетичною характеристикою в граматиці польської мови є наявність постійного наголосу на передостанньому складі слова, а також відсутність редукції голосних у ненаголошених складах: без наголосу голосні вимовляється так само, як під наголосом, тобто не змінюють своєї якості.
Говорячи про вивчення граматики польської мови в таблицях, нижче представлений сучасний польський алфавіт. Літери та звуки супроводжуються короткими коментарями щодо особливостей вимови та міжмовних відповідностей. Особливо виділені ті звуки, які можна визначити як специфічно польські або відсутні у російській мові. Приклади з польської та російської мов підібрані таким чином, щоб підкреслити подібність цих мов, виділити ті польсько-російські паралелі, які можуть полегшити процес освоєння польського алфавіту, правил читання польських літер та вимови польських звуків, даних відповідно до звуків російської мови, а за їхня відсутність — зі звуками інших європейських мов, які можуть бути відомі учням.

Вимова

Існує невиправданий стереотип, що польська вимова є надзвичайно складною для початківців вивчати граматику польської мови. Проте, порівняно з іншими мовами, польська є дуже однорідною. Відмінності у вимові освічених носіїв мови незначні, часом лише особливості інтонації можуть дозволити визначити, з якого регіону Польщі ця людина походить. Система голосних звуків досить проста порівняно з німецькою та англійською мовами.

Алгоритм для вправ на сприйняття та вимову польських звуків

Наголос

У польській мові наголос постійний і падає на передостанній склад. Відступів від цього правила небагато, їх легко запам'ятати, тим більше більшість поляків навіть у цих винятках ставить наголос на передостанній склад. Клітики (слова, що не мають самостійного наголосу) утворюють із сусіднім словом єдине вимовне ціле, і тут також діють правила постановки наголосу на другому від кінця складі.

Фонетика

Якщо порівнювати інтернаціоналізми з європейських мов, що використовують латинську абетку, то можна помітити, що, незважаючи на велику подібність у написанні цих слів, орфографія цих мов є більш консервативною, ніж польська. У той час як в англійській та французькій мовах у таких словах, як telephone/téléphone, переважає написання з ph, у польській мові вже давно встановилося написання телефону.

Графіка

На місці подвоєних згодних у польській мові переважно виступає одна літера, як, наприклад, у слові komunikacja. Слід пам'ятати, що у польській мові дві згодні листи відповідають вимовленню довгого звуку, наприклад, Anna [an:a].

banner
Важко вчити польську?
З нашими репетиторами все легше!
Репетитори Польської

Орфографія

У польській мові в принципі не вживаються букви x, v, q(u) – їх замінюють буквами ks, w, k(u), x, v, q(u), які можуть виникнути лише в окремих запозичених словах, наприклад, Quo vadis, requiem, video (з варіантами rekwiem, video), TVN (читається [tefauen] – назва одного з польських телевізійних каналів), Volkswagen, Express).

Специфічні проблеми

Причиною специфічних труднощів у вивченні польської мови є рідна мова студента. Російським буде важко подолати звичку до “акання” та “ікання” (редукованого вимову ненаголошених голосних). Носії італійської мови можуть виявити тенденцію до вокалізації кінцевих приголосних, у тих, що говорять англійською, складності в процесі комунікації по-польськи можуть бути викликані їхньою схильністю до дифтонгізації гласних. Для носіїв різних мов ці специфічні проблеми будуть дуже різними. Однак, при вивченні польського по скайпу з професійним викладачем страхує студентів від подібних помилок.

15 грудня 2021
Роман avatar
Роман
Автор статті