Герундій і інфінітив для новачків

Герундій і інфінітив для новачків

Герундій і інфінітив - досить велика тема вивчення англійської мови і у новачків часто виникають складності в розумінні цієї теми через велику кількість нюансів. Але не варто лякатися цих спочатку незрозумілих слів. Досить запам'ятати правила вживання герундія і інфінітива, і ви з легкістю зможете будувати речення англійською правильно.

Що таке герундій і інфінітив?

Інфінітив - це невизначена форма дієслова, яка відповідає на питання "Що робити?", "Що зробити?"

В англійській мові інфінітив використовується з часткою to перед дієсловом.

Наприклад:

to see to do to buy to call to pack to meet to get to go
видеть делать покупать звонить упаковывать встречаться получать идти

Іноді ця частка може випускатися, в такому випадку це називають bare infinitive (голий інфінітив).

Інфінітив для носіїв російської мови більш звичний і легше засвоюється, на відміну від герундія, так як в російській мові еквівалента Герунда не існує.

Герундій - це щось середнє між дієсловом і іменником. Він являє собою особливу форму дієслова, яка використовується в якості іменника і формується шляхом додавання закінчення -ing (reading, sleeping, walking).

Для того, щоб розібратися, в яких ситуаціях використовувати герундий, а в яких інфінітив, потрібно вивчити кілька основних моментів.

Правила вживання герундія і інфінітива

Список дієслів, після яких вживається або герундій, або інфінітив

З практикою буде легше запам'ятати, після яких дієслів слід вжити інфінітив, а після яких герундий.

Герундій вживаємо після дієслів: admit (зізнатися), appreciate (цінувати), avoid (уникати), consider (розглядати), delay (відкладати), deny (відкидати), keep (тримати, зберігати), miss (нудьгувати), suggest (пропонувати ), quit (кидати), finish (закінчувати), practise (практикувати), imagine (представляти), risk (ризикувати) mind (заперечувати), enjoy (насолоджуватися).

Наприклад: He admitted committing the crime. (Він зізнався у скоєнні злочину).

Інфінітив вживаємо після дієслів:

agree (погоджуватися), appear (здаватися), be able (бути здатним), can afford (могти собі дозволити), choose (вибирати), decide (вирішувати), expect (очікувати), hope (сподіватися), learn (вчити), manage (зуміти), offer (пропонувати), plan (планувати), prepare (готуватися), pretend (прикидатися), promise (обіцяти), refuse (відмовитися), seem (здаватися), tend (мати тенденцію) , want (хотіти), would like, would prefer, would love (надавати перевагу).

Наприклад: She agreed to come back on Monday (Вона погодилася повернутися в понеділок).

Дієслова, після яких вживається і інфінітив, і герундій

У будь-якому правилі є винятки і в англійській мові є дієслова, після яких можна вжити і герундій, і інфінітив: to remember, to forget, to regret, to stop, to go on, to try.

Ці дієслова змінюють своє значення в залежності від того, з чим вони вживаються - з герундием або інфінітивом. Розглянемо приклади в таблиці нижче.

to remember

Remember doing - помнить что-то

Remember to do - вспомнить, не забыть

to forget
Forget doing - забыть/не иметь сил забыть о чем-то, что уже произошло Forget to do - забыть что-то сделать в настоящем или недалеком прошлом
to regret
regret doing - пожалеть о чем-то, что уже произошло regret to do - сожалеть о чем-то, что приходится делать сейчас
to stop
stop doing - совсем прекратить что-то делать stop to do - прекратить одно действие, чтобы начать другое 
to go on
go on doing - продолжать какое-то действие go on to do - переключиться на какое-то другое действие
to try
try doing - попробовать что-то новое try to do - стараться сделать что-то сложное

Також є дієслова, які не змінюватимуть свого значення і можуть вживатися і з герундием, і з інфінітивом: begin, continue, prefer start, like, hate, love.

Наприклад:

He begins sneezing when he looks at the sun.

He begins to sneeze when he looks at the sun.

Після дієслів advise, permit, allow, encourage також можна використовувати і інфінітив і герундій. Але якщо після основного дієслова варто об'єкт, на який спрямована дія, слід використовувати інфінітив. Якщо об'єкта немає - вживаємо герундий.

Наприклад:

Dad allowed me to go out.

Dad allowed going out.

Правила вживання герундія і інфінітива, які варто запам'ятати

banner
Проблеми з граматикою?
Наші репетитори допоможуть розібратись!
Обрати репетитора

Герундій вживається:

В якості підмета

Наприклад:

Running is good for your health (Пробіжки корисні для твого здоров'я).

Як ви бачите, running в цьому реченні виступає як підмет і найчастіше у звичайній англійській мові вживається герундій. Але якщо ви хочете, щоб пропозиція звучала церемонно і поетично, слід використовувати інфінітив.

Наприклад: To be or not to be - that is the question. (Бути чи не бути - ось в чому питання).

після прийменників

Якщо після дієслів стоять прийменники before, in, from, by, about, without, of, for - слід використовувати герундий.

Наприклад:

I have an interest in becoming a lawyer. (Я зацікавлений в тому, щоб стати юристом).

Інфінітив вживається:

Для вираження мети дії

Наприклад:

I moved out from my old apartment to start a new life. (Я з'їхав зі старою квартири (для чого?), Щоб почати життя заново).

У твердженнях, з питальними словами

I do not know how to speak French. (Я не знаю, як розмовляти французькою).

після прикметників

Наприклад:

It is wonderful to have a big family. (Мати велику сім'ю чудово).

Якими б складними не видалися ці правила на перший погляд, все набагато простіше на практиці. Чим більше ви будете практикуватися, тим менше ви будете замислюватися над тим, що використовувати - герундій або інфінітив, все буде відбуватися на інтуїтивному рівні. Практика - це ключ до всього, особливо в вивченні мови.

Роман avatar
Роман
Автор статті