Дієслова в англійській: детальний розбір

Дієслова в англійській: детальний розбір

Для грамотного та коректного спілкування або написання текстів англійською, потрібно обов'язково вивчити усі частини мови. Для початкового рівня володіння мовою потрібно вміти використовувати дієслова та знати хоча б основні моменти про них. Тому розберімось, що це за частина мови і які особливості вона має.

Що таке дієслово і навіщо потрібне?

Це самостійна частина мови, яка виражає дію або стан предмета, явища, особи. Питання до них аналогічні до української мови — “що робити?” та “що зробити?”. Прикладами дієслів є to work, to play, to read — працювати, грати, читати. 

Особа та число дієслів

Зміна форми дієслова буде відбуватися, залежно від особи та числа, в якому воно вживається. Особу та число визначаємо за допомогою займенників: 

  1. Однина: I, am, множина: we, are.

  2. В однині та множині: you, are (дивимося за сенсом речення).

  3. Однина: he, she, it, множина: they, are.

В різних часах та формах, дієслова змінюються залежно від особи та числа, тому важливо правильно визначати ці властивості слів. Якщо в тексті вживаються імена — підставляємо займенник, який підходить по сенсу, наприклад, Andrea works every day — Андрій працює кожного дня. Замість “Андрій” можемо вживати “він”, адже тоді сенс не зміниться.

Вид дієслова залежно від будови — суфікс, префікс, закінчення

Залежно від будови, дієслова бувають чотирьох видів: прості, складні, похідні та складені. 

  • Simple. Мають в будові лише корінь та закінчення. Це можуть бути walk, cry, live тощо;

  • Compound. Зустрічаються рідко, утворені з двох або більше основ, що злилися в одне слово. Наприклад: underline, daydream тощо. 

  • Derived. Мають в будові суфікси або префікси (-un, -im, -ify, -ise тощо). Приклади: undo, repeat. 

  • Composite. Мають у своїй будові окрім дієслова ще й прийменник або прислівник. При вживанні в такій формі зазвичай мають зовсім інше значення, ніж в самостійному вживанні. Наприклад, give — давати, give up — здаватися. break — розірвати або зруйнувати, break up — досягти успіху. 

При частому використанні дієслів у своєму мовленні, дуже легко запам’ятати прийменники та суфікси\префікси, що використовуються у словотворенні. Знаючи ці особливості набагато легше класифікувати слова та ставити їх в потрібну форму. 

Часи дієслів: правила утворення та особливості

Всього в англійській мові існує 12 часів. Кожен з них має свої особливості утворення дієслів під час вживання: 

Ці правила підходять для використання з будь-якими дієсловами та не мають виключень. Перед тим як будувати речення в необхідному часі обов’язково перевіряємо, чи належить воно до неправильних, якщо так — дивимося другу або третю форму. 

 

Минулий (4 форми)

Теперішній (4 форми)

Майбутній (4 форми)

Простий

Дієслово із закінченням ed або друга форма неправильного дієслова.

За третьої особи однини до дієслова додається закінчення -s. 

Дієслово will + основне використовуємо в інфінітиві.

Тривалий

Дієслова was\were (залежно від числа) та закінчення -ing.

Дієслова am, are, is (залежно від особи) та закінчення -ing.

Дієслова will, be та закінчення -ing.

Доконаний (закінчений)

Дієслово had, до основних дієслів закінчення -ed або третя форма.

Дієслова have\has (залежно від особи), закінчення -ed або третя форма.

Дієслова will have, до основних дієслів закінчення -ed або третя форма.

Доконано-тривалий

Дієслово had been та закінчення -ing

Дієслова have або has (залежно від особи) been та закінчення -ing

Дієслова will have been та закінчення -ing

 

Активний та пасивний стан

На відміну від української, в англійській існують чітко визначені активний та пасивний стани. Розібратися дуже легко:

  • Активний — коли той, про кого йде мова виконує дію;

  • Пасивний — коли особа є об’єктом дії, тобто він відчуває на собі наслідки виконаної дії. 

Наприклад, речення My brother was attacked by wild dogs — мій брат був атакований дикими собаками — має дієслова в пасивній формі. В українській мові це речення звучало б “На мого брата напали дикі собаки” — дію виконали собаки, а не брат, отже, — це пасивний стан. The dogs attacked my brother — собаки напали на мого брата, в такому випадку дію виконують собаки, отже, це активний стан.

Форми дієслів: інфінітив, правильні та неправильні дієслова

В англійській мові існує три форми дієслова — початкова (інфінітив), друга та третя. Початкову форму мають усі дієслова, в ній вони відповідають на питання “що робити?” та “що зробити?”. Другу та третю форму мають лише неправильні дієслова — свого роду виключення. Щоб дізнатися, як саме виглядає кожна з форм потрібного вам дієслова, на допомогу приходить таблиця неправильних дієслів. Орієнтуючись за першим стовпчиком, ви можете знайти другу та третю форму слів.

Модальні дієслова

Для позначення можливостей, бажання або наміру, використовуються модальні дієслова. Їхньою особливістю є незмінність — в них відсутні закінчення для різних осіб, чисел та часів. Також до них не потрібно додавати допоміжні дієслова при утворенні різних часових форм. Кожне модальне дієслово — унікальне, а допомогти їх вивчити можуть репетитори з англійської мови. Вони із задоволенням розкажуть про усі особливості та значення кожного з модальних дієслів та дадуть відповіді на питання, що вас цікавлять.

Використання дієслів та приклади утворення часових форм

Для того, щоб точно розібратися у викладеному матеріалі, розгляньмо приклади. Для зразка ми будемо використовувати два речення: одне з неправильним дієсловом (НД), друге — з правильним (ПД). 

Минулий час

Теперішній час

Майбутній час

Past Simple — Минулий простий

ПД:

He studied yesterday.

Він вчився вчора.

НД:

He wrote yesterday.

Він писав вчора. 

Present Simple — Теперішній простий

ПД:

He studies every day.

Він вчиться кожен день.

НД:

He writes every day.

Він пише кожен день.

Future Simple — Майбутній простий

ПД:

He will study tomorrow.

Він буде вчитися завтра.

НД:

He will write tomorrow.

Він буде писати завтра.

Past Continuous — Минулий тривалий

ПД:

He was studying at seven o'clock.

Він вчився о сьомій годині.

НД:

He was writing at seven o'clock.

Він писав о сьомій годині.

Present Continuous — Теперішній тривалий

ПД:

He is studying now.

Він вчиться зараз.

НД:

He is writing now.

Він пише зараз.

Future Continuous — Майбутній тривалий

ПД:

He will be studying at nine o'clock.

Він буде вчитися о дев’ятій годині.

НД:

He will be writing at nine o'clock.

Він буде писати о дев’ятій годині.

Past Perfect — Минулий доконаний

ПД:

He had finished his work by five o'clock yesterday

Він закінчив свою роботу до п’ятої вчора.

НД:

He had finished written by five yesterday.

Він закінчив писати до п’ятої вчора.

Present Perfect — Теперішній доконаний

ПД:

He has finished his work by two o'clock today.

Він закінчив свою роботу до другої сьогодні.

НД:

He has finished written by two o'clock today.

Він закінчив писати до другої сьогодні.

Future Perfect — Майбутній доконаний

ПД:

He will have finished his work by seven tomorrow.

Він закінчить свою роботу завтра до сьомої.

НД:

He will have finished written by seven tomorrow.

Він закінчить писати завтра до сьомої.

Pasr Perfect Continuous — Минулий доконано-тривалий

ПД:

He had been studying for two hours when I came.

Він вчився вже протягом двох годин до того моменту, коли я прийшла.

НД:

He had been writing for two hours when I came.

Він писав вже протягом двох годин до того моменту, коли я прийшла.

Present Perfect Continuous — Теперішній доконано-тривалий

ПД:

He has been studying for two hours already.

Він вчиться вже протягом двох годин.

НД:

He has been writing for two hours already.

Він пише вже протягом двох годин.

Future Perfect Continuous — Майбутній доконано-тривалий

ПД:

He will have been studying at this university for four years until May.

Він вчитиметься в цьому університеті чотири роки до травня.

НД:

He will have been writing for four years until May.

Він писатиме ще чотири роки до травня.

Спираючись на наведені зразки, дуже легко розібратися в особливостях утворення різних часових форм дієслів. Вивчайте англійську легко та швидко!

FAQ:

Скільки форм дієслова?

Існує три форми неправильних дієслів. Для правильних дієслів існує інфінітив та форми із закінченням, залежно від часу.

Для чого 2 форма дієслова?

Використовується для утворення минулого простого часу.

Що таке 3 форма дієслова?

Форма дієслова, яка використовується для утворення минулого та теперішнього доконаного часу, а також пасивної форми дієслова.

Роман avatar
Роман
Автор статті